Piknik - 15.06.2014

Skupni piknik na našem centru skupaj: Čebelarsko društvo Prevalje, Sadjarsko društvo Mežiške doline in Društvo kmetic Mežiške doline...15.06.2014