Prikaz obrezovanja sadnega drevja pri Šavru na Breznici 03-2014

Sadjarsko društvo Mežiške doline je organiziralo prikaz obrezovanja sadnih dreves v travniškem sadovnjaku v sredo, 19. marca 2014, pri ŠAVRU na Breznici nad Prevaljami. Za strokovni prikaz obrezovanja in oskrbe dreves po škodi, ki jo je sadnem drevju naredil žled je poskrbel g.Keber Bojan-sadjarski mojster .

foto: POTOČNIK Zvone