Cvetlični vrt ob Čebelarsko-sadjarskem učnem centru „NA FARI“ 15.10.2010

ZA OBČINO PREVALJE

Izvedba projekta CVETLIČNI VRT NA ČEBELARSKO SADARSKEM UČNEM CETRU „FARA“

V okviru projekta „Spoznavajmo življenje čebel“ se rojeva med drugim tudi cvetlični vrt. V tem cvetličnem vrtu bodo posajene medovite rastline, zdravilne rastline in ostala zelišča. Čebelarji smo izvedli dela na terenu, naredili smo gredice v katerem bodo posajene rastline.

Namen tega vrta:

  • prikaz rastlin,
  • pomen in predstavitev medovitih rastlin za človeka in čebele,
  • uporabnost rastlin pri vsakdanji uporabi.

V tem projektu so zajeta še ostala dela na čebelarsko-sadjarskem učnem centru. Izvedla se bo  lesena ograja okrog cvetličnega vrta, sadovnjaka in čebelnjaka, ki bo dajala lepši videz in zaščito. V tem projektu je tudi zajeto izobraževanje. Izvedene so bile učne delavnice in predstavitve.

Prikazano je bilo naseljevanje čebeljih rojev v čebelji panj, izvedba in prikaz opravila v panju in točili smo med. Naši člani šolskega krožka so to z veseljem opravili. Izvedli smo tudi delavnico označevanje čebeljih matic, poleg tega je bilo izvedenih še veliko posegov v čebelnjaku in sadovnjaku. 

Namen tega učnega centra je prikazati v naravi sadovnjak in vsa dela v njem. V čebelnjaku bo možno predstaviti čebele, življenje čebel in čebelje produkte. V cvetličnem vrtu pa bo možno raziskovati rastlinstvo in njihov pomen.  Vrhunec vsega pa je povezava med sadjarstvom, čebelarstvom in rastlinstvom v naravi.

V nastajanju je tudi spletna stran, ki bo tudi širši javnost omogočila spremljanje aktivnosti na našem učnem centru.

Za izvedbo projekta smo pridobili sredstva v okviru LAS programa. Večji delež je pri tem projektu financirala Občina Prevalje in sredstva iz EU, seveda pa ne smemo pozabiti, da je v ta projekt vloženega veliko truda s strani članov, ponosni smo, da tudi mladih.

Čebelarji in sadjarji verjamemo, da bo sadovnjak, čebelnjak in cvetlični vrt v ponos vsem občanom Prevalj in tudi kraj kamor bodo radi zahajali.    

Vogel Rudolf