Odprtje čebelarsko-sadjarskega učnega centra "NA FARI"

Najprej ideja, nato pa želja nekaj narediti za mlade rodove in tiste, ki jih zanima življenje čebel. Pobuda je padla na plodna tla, moči sta združila Čebelarsko društvo Prevalje in Sadjarsko društvo mežiške doline.

Čebelarsko društvo Prevalje šteje 47 članov in je bilo ustanovljeno leta 1914 (v letu 2009 obeležujemo 95 letnico delovanja). Namen in naloga društva je, da na svojem območju povezuje čebelarje, skrbi za varstvo čebel pred boleznimi, skrbi za izobraževanje čebelarjev ter zagotavlja povezavo med čebelarsko zvezo Koroške s sedežem v Dravogradu in Čebelarsko zvezo Slovenije.

Z namenom da čebelarjenje predstavijo širšemu krogu ljudi, prebivalcem Mežiške doline in Koroške regije, predvsem mladim z namenom, da k čebelarjenju spodbudijo nove ljubitelje, jih za to delo usposobijo in jim nudijo pomoč in svetovanje so zastavili projekt vzpostavitve čebelarsko-sadjarskega učnega centra.

K sodelovanju so povabili tudi člane Sadjarskega društva Mežiške doline, saj se obe dejavnosti med sabo povezujeta - sadna drevesa predstavljajo pomemben vir surovine za čebelje izdelke in tudi obratno - sadno drevje potrebuje čebele, da ga oprašijo.

Sadjarsko društvo Mežiške doline je bilo ustanovljeno januarja 2002 z namenom povezovati vse ljubitelje sadnega drevja in s tem povezanimi dejavnostmi. Društvo deluje na področju izobraževanja  - tehnologija pridelave in predelave sadja, obrezovanje sadja, strokovne ekskurzije, skrbi za dvig kvalitete proizvodov z organizacijo in sodelovanjem na ocenjevanjih, skrbi za promocijo (Moštna gavda z izborom moštne d'čve, sodelovanje na sejmih in drugih prireditvah). Namen društva je ohranjanje in obnova travniških sadovnjakov.

Potrebnih je bilo mnogo dogovorov, pripravo pisne dokumentacije, ureditev terena od čiščenja do izsuševanja in opredeliti stojišče za čebelnjak. Aktivnosti so potekale preko celega leta z zasaditvijo starih sort sadja, košnje terena in pripravo materiala za čebelnjak. Vse je bilo odvisno od finančnih sredstev katere je nemogoče zagotoviti v lastni režiji.

Cilj je bil jasen in sicer predstaviti čebelarstvo in sadjarstvo širšijavnosti, osvestiti ljudi in izboljšati njihov odnos do narave in okolja, predstaviti pomen čebel v naravi in tudi povezanost med čebelo in opraševanjem sadnega drevja, čebelarjem in pridelovalcem sadja omogočiti možnosti za usposabljanje, praktično in teoretično, zagotoviti pogoje za druženje, organizirano delo v društvu, izmenjavo mnenj in izkušenj,  predstavitev svoje dejavnosti, vse potencialne čebelarje in pridelovalce ter predelovalce sadja spodbuditi k razvoju teh dejavnosti, jim približati možnosti za usposabljaje in ponuditi pomoč, svetovanje in podporo ter praktično prikazati svet žuželk in svet rastlin. Hkrati projekt prispeva k razvoju podeželskega turizma v povezavi z ohranitvijo okolja in njegovih naravnih ter kulturnih posebnosti in hkrati h krepitvi znanja.

Prijavitelj projekta je bil LAS Mežiške doline. Sredstva pa so zagotovila občina Prevalje, del sredstev iz programa Leader, svoj delež je prispevalo Čebelarko društvo Prevalje in Sadjarsko društvo Mežiške doline.

V nedeljo 6. septembra 2009 v okviru kmečkega dneva v sklopu Jesenskih srečanj na Prevaljah se je zbrala številna množica obiskovalcev na Fari. Med drugimi je bilo prisotnih precej čebelarjev iz Avstrije. ČD Prevalje in ČD Pliberk pa že nekaj časa dobro sodelujeta, povezujejo pa se tudi z ostalimi društvi iz avstrijske Koroške. Med drugimi gosti so bili predsedniki čebelarskih društev  Mežiške doline in praporščaki, veterinarka Vida Lešnik iz Nacionalnegaveterinarskega inštituta Maribor.

Za blagoslov čebelarsko-sadjarskega učnega centra je poskrbel domači župnik gospod Gabriel Cizl. Trak s slovensko trobojnico so prerezali župan občine in oba predsednika društev, ter nazdravili z sladko medico.

Ves program je vodil najmlajši član društev Marko Kavtičnik, za dobro razpoloženje pa so poskrbeli pihalni orkester Pavrkapela, moški pevski zbor Mežiški knapi, po odprtju centra pa je za zabavo poskrbel ansambel Gorenjski kvintet ob katerih zvokih so se lahko obiskovalci zavrteli na plesišču.

Da se naši najmlajši niso dolgočasili, so za njih bile organizirane delavnice, na temo čebelarstva in sadjarstva, izdelovali so svečke iz satnic in košarice za jabolko. Istočasno so bile tudi stojnice s prodajo domačih dobrot. Zanimiva predvsem za otroke je bila že tradicionalna živalska tombola in žrebanje živih živali kot dobitek na tomboli. Tudi letošnji kmečki dan je bila uspešna oblika druženja do večernih ur. Prav je da gremo v korak s časom, saj tudi z malimi koraki pridemo daleč, ne smemo pa pozabiti na naše korenine in na ohranjanje tradicije za naše mlade rodove.

Anica Vogel