Akcija "POSVOJIMO MEDOVITO DREVO"

Če želite sodelovati v akciji "POSVOJIMO MEDOVITO DREVO" kot skupina ali posamezniki, se prijavite v tajništvu Občine Prevalje (02 82 461 00) ali v Čebelarskem učnem centru Na Fari Prevalje.

Veseli bomo, če boste sodelovali.