OBREZOVANJE TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV

Obrezovanje sadnega drevja je pomemben tehnološki ukrep s katerim lahko dosežemo, da drevesa bolj redno rodijo in  dajejo kvalitetne plodove.

Osnovi namen obrezovanja je:

 • dobra osvetlitev vseh vej na drevesu (le na osvetljenih delih se oblikujejo cvetni brsti in obarvani plodovi,
 • da razredčimo preobilen cvetni nastavek (v letih obilnega nastavka razbremenimo drevo),
 • da z rezjo in časom rezi spodbujamo ali zaviramo rast drevesa.

Sadno drevje obrezujemo v vseh življenjskih obdobjih:

 • mladosti (cilj: vzgoja drevesa in čim hitrejši vstop v rodnost),
 • rodnosti (cilj: čim dlje ohranjanje redne rodnosti),
 • starosti (cilj: oživitev ostarelih dreves).

Sadno drevje lahko obrezujemo skozi celotno obdobje vegetacije. Vedeti  moramo, kaj  hočemo z obrezovanjem doseči. Po času rezi poznamo:

 • spomladanska rez ( namen: osvetlitev drevesa in redčenje prevelikega nastavka),
 • rez v času cvetenja (namen: redčenje preobilnega nastavka),
 • junijska rez (namen: redčenje in rez vrhov),
 • rez v avgustu ( namen: osvetlitev drevesa in slabitev rastnega potenciala drevesa)
 • rez po obiranju (namen: slabitev rastnega potenciala..)

Večkratne rezi so pomembne tudi z vidika organizacije dela. Na takšen način bomo porezali več dreves in dosegli večjo skladnost z fiziologijo drevesa (manjši šoki za drevo).

 Čas  obrezovanja in intenzivnost vedno prilagodimo cvetnemu nastavku in bujnosti drevesa. Tako bolj intenzivno obrezujemo v tistih letih, ko imajo drevesa velik cvetni nastavek. V letih, ko pa drevesa nimajo cvetnega nastavka raje ne režemo.

Vsak sadjar bi moral narediti inventuro (popis) svojih nasadov kjer bi vodil evidenco o rodnosti dreves.

 Vedeti moramo tudi, da s spomladanskimi obrezovanjem spodbujano rastni potencial (bujnost drevesa) z jesenskim obrezovanjem pa zaviramo rast. Tako šibka drevesa bolj intenzivno obrezujemo spomladi, bujno rastoča drevesa pa jeseni. Drevesa z obilnim cvetnim nastavkom bolj intenzivno režemo spomladi, del preobilnega nastavka pa lahko še v cvetenju in junija meseca.