Revija ŠUS, številka 2 - 2012

Poljudno strokovna sadjarska revija za ohranjanje travniških sadovnjakov. Revijo pripravil študijski krožek »Šus«.

Mentorica: Marija Vaukan Sobočan
Člani: Marjana Klančnik, Jože Jeseničnik, Damjan Smolak, Avguštin Verhnjak, Franc Štaher
Lektoriranje: Andreja Martinc
Priprava, repro: Cerdonis d. o. o.
Foto: Doroteja Vavh, Tomo Jeseničnik, Nabernik, Vaukan Maruša
Tisk: Tiskarna Grešovnik d. o. o.
Naklada: 1080 izvodov/Slovenj Gradec, 2013

Revija-SUS-st2-2012-sm.pdf